x

Germany

FamiCord services are provided by eticur

Hungary

FamiCord services are provided by Krio Intézet

Italy

FamiCord services are provided by FamiCord Italia

Latvia

FamiCord services are provided by Climes Sunu Banka

Lithuania

FamiCord services are provided by Famicord Suisse

Luxemburg

FamiCord services are provided by Stemlab

Poland

FamiCord services are provided by Polski Bank Komórek Macierzystych

Portugal

FamiCord services are provided by Crioestaminal

Romania

FamiCord services are provided by Biogenis

Spain

FamiCord services are provided by Sevibe

Switzerland

FamiCord services are provided by Stemlab

Turkey

FamiCord services are provided by Yaşam Bankası

Albania

FamiCord services are provided by Biosave

Bosnia & Herzegovina

FamiCord services are provided by Biosave

Croatia

FamiCord services are provided by Biosave

Denmark

FamiCord services are provided by Cellaviva

Egypt

FamiCord services are provided by Cell Safe Bank

Kosovo

FamiCord services are provided by Biosave

Macedonia

FamiCord services are provided by Biosave

Montenegro

FamiCord services are provided by Biosave

Serbia

FamiCord services are provided by Biosave

Slovenia

FamiCord services are provided by Biosave

Sweden

FamiCord services are provided by Cellaviva

Ukraine

FamiCord services are provided by UBSK

United Kingdom

FamiCord services are provided by Polski Bank Komórek Macierzystych

FAQ

Here you will find the most common questions and answers for Cryo-Save AG in Liquidation customers:

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Аз съм клиент, чиито проби с биологичен материал се съхраняват на основание на резервното споразумение за съхранение на биологичен материал между FamiCord Group и CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария (която е официален приемник или отговорна за пробите на други компании: Salveo/CrioCord/Sejtban. Къде се съхранява биологичният ми материал?

Контейнери с биологичен материал на клиентите, чиито проби се съхраняват на основание на резервното споразумение за съхранение на биологичен материал са транспортирани безопасно с подоходящи съоръжения до една от лабораториите на FamiCord Group, намиращи се във Варшава, Полша. Това е следствие на договора за съхранение на биологичен материал (резервно споразумение), сключен между FamiCord Group и CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария през февруари 2019 г.

За да проверите, дали материалът Ви се съхранява в лабораторията на FamiCord Group във Варшава, моля попълнете формуляра за контакт - https://famicordcryobank.ch/bg/contact-for-clients-with-samples-from-backup-agreement/check-your-sample и изчакайте нашето потвърждение.

Защо биологичният ми материал беше прехвърлен в друга банка?

Какво представлява FamiCord Group? Каква е пазарната му позиция? Какви акредитации притежава лабораторията на PBKM FamiCord Group?

Защо билогичният ми материал, съхраняван от моя криодоставчик, е бил пренесен на друго място без моето съгласие?

Ще потвърдите ли, че материалът се съхранява от FamiCord Group? Колко бързо ще бъде изпратено такова потвърждение ?

Защо другите родители, които са попълнили формата за контакт по-късно от мен, вече са получили отговор, а аз все още чакам моето потвърждение?

Не разпознавам номерата на пробите. Какво да направя?

Какво ще стане, ако трябва да изпратя материала до центъра за трансплантация?

Получих потвърждение от Вас, но не разпознавам номерата на пробите. Какво да направя?

Името CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария нищо не ми говори. Със сигурност не съм подписвал договор с това дружество. Но от известно време не мога да се свържа с компанията, на която поверих стволовите клетки на детето. Това може ли да ме засяга?

BIOSCKIN

Подписах договор с CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария. Защо моя биологичен материал е бил съхраняван в Biosckin вместо в една от лабораториите на CryoSave? Защо не са ме информирали за тази промяна?

Каква е тази компания Biosckin? На какво основание са съхранявали биологичния ми материал?

Коя компания в момента съхранява биологичния материал на детето ми?

Защо през пролетта на 2019 г. не са били транспортирани всички проби на клиенти на CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария до FamiCord Group? Какво се е случило с останалата част от пробите?

Преди време се свързах с FamiCord Group и получих информация, че биологичният материал на детето ми може да се намира в Португалия. Сега ме информирате, че пробите ми са при Вас. Какво се е случило?

Кой отговаря за качеството на моя биологичен материал, FamiCord Group или Biosckin?

ДРУГИ

Може ли да стане така, че FamiCord Group да фалира? Питам, защото бях информиран за такъв риск.

Как получихте данните ми за контакт или кой ги сподели с вас?

Защо понякога толкова бавно отговаряте на имейли и съобщения, като например на Facebook, и телефонните линии са заети?

Кой всъщност притежава съхранения материал?

Възможно ли е да посетя лабораторията, за да видя моята проба?

ПРЕДМЕТ НА ИЗПИТВАНЕ / КАЧЕСТВО

Как мога да бъда сигурен, че материалът е прехвърлен при подходящи условия и не е унищожен?

Каква е гаранцията, че материалът принадлежи на нашето дете?

Отговаря ли FamiCord Group за качеството на съхраняваните проби? Тествате ли проби в случаите, когато родителите искат да се уверят в качеството и да проверят идентичността на биологичния материал?

ДОГОВОР / ПЛАЩАНИЯ

Как да сключим нов договор с FamiCord Group?

Какво става с моя договор, сключен с предишния доставчик на криосъхранение? Трябва ли да го прекратя?

В какъв срок трябва да подпиша договор за съхранение с FamiCord Group?

Защо трябва да удължа периода, обхванат от договора ми с предишния доставчик на криосъхранение с поне една година, подписвайки договор с FamiCord Group?

Какво печели FamiCord Group от съхраняването на проби съгласно резервното споразумение сега?

Ще ми напомни ли FamiCord Group, че наближава краят на предплатения период към предишния ми доставчик на криосъхранение, информирайки ме по този начин своевременно за началото на новия период?

Какво ще се случи, ако реша да не сключвам договор с компания от FamiCord Group?

В кои страни работят лабораториите на FamiCord Group? Мога ли да избера мястото на съхранение на моята проба в договора?

Кой ще обслужва клиентите на Cryo-Save AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария, които решат да сключат договор с FamiCord Group? На какъв език ще се комуникира с клиентите?

Какви отстъпки мога да получа във FamiCord Group при депозиране на биологичен материал на следващи деца?

Приемате ли плащанията, които са направени към предишния доставчик на криосъхранение?

Някои от родителите все още не са платили всички такси или дори изобщо не са ги платили. На кого и как трябва да плащат?

Не съм получил сертификат от CryoSave AG в процес на ликвидация със седалище в Пфафикон, Швейцария – ще получа ли такъв документ от FamiCord Group?

ВЪПРОСИ СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА ШВЕЙЦАРСКИЯ СЪД

Какви последици ще има ликвидацията на компанията Cryo-Save AG за клиентите на Cryo-Save AG? Трябва ли да предприема някакви стъпки за подсигуряване на биологичните си проби?

Има ли FamiCord Group все още право да съхранява пробите на клиенти на Cryo-Save AG и да обработва личните им данни?

При положение, че Cryo-Save AG е в процес на ликвидация по решение на швейцарския съд, FamiCord Group има ли право да сключва договори с клиенти на Cryo-Save AG?

Условията за сключване на договор с FamiCord Group същите ли остават за клиентите на Cryo-Save AG?

FamiCord Group ще продължи ли да съхранява проби на клиенти, които не са сключили с пряко договор FamiCord Group?